ECHTT


Ervaringsgericht Coachen van Huisartsen, -Trajecten en -Teams

  • ECHTT faciliteert en coacht praktijkorganisatie en samenwerking tussen en met (huis)artsen
  • ECHTT coacht ervaringsgericht
  • ECHTT faciliteert continue ontwikkeling vanuit de gegeven realiteit
  • ECHTT is een samenwerkingsverband van coaches met huisartspraktijkervaring
  • ECHTT vertaalt, samen met Domus Medica - kennisdomein praktijkorganisatie, noden van huisartsen in concrete ondersteuningstools.
  • ECHTT werkt samen met externe deskundigen voor juridische aspecten, architectuur, vorming,... 

Download hier onze flyer

In samenwerking met: