ECHTT


Een  ‘veilige’ heropstart van ‘reguliere zorg’ voor patiënten NIET verdacht van COVID-19.

Volg de aanbevelingen en het tienstappenplan van Domus Medica.

ECHTT-coaches staan paraat voor begeleiding, coaching, bemiddeling indien nodig.

Ervaringsgericht Coachen van Huisartsen, -Trajecten en -Teams

  • ECHTT faciliteert en coacht praktijkorganisatie en samenwerking tussen en met (huis)artsen
  • ECHTT coacht ervaringsgericht
  • ECHTT faciliteert continue ontwikkeling vanuit de gegeven realiteit
  • ECHTT is een samenwerkingsverband van coaches met huisartspraktijkervaring
  • ECHTT vertaalt, samen met Domus Medica - kennisdomein praktijkorganisatie, noden van huisartsen in concrete ondersteuningstools.
  • ECHTT werkt samen met externe deskundigen voor juridische aspecten, architectuur, vorming,... 

Download hier onze flyer