Vormingsaanbod


Terug

Huisarts & coach. Levensloopbegeleiding vanuit een relationeel perspectief

Data:
  • 31/12/2020

Lok-module ism. Domus Medica.

Disfunctioneren of ziek worden is vaak gelinkt met intrapsychische dynamieken en/of relationeel vastlopen. Iedereen krijgt daar in zijn eigen leefwereld en praktijk mee te maken. In deze LOK-module willen we een aantal erg praktische beelden aanreiken aan huisartsen om deze link gemakkelijk(er) bespreekbaar te maken.

Deze module beoogt dan ook een win-win situatie voor uzelf en uw patiëntrelaties: 

  • (h)erkenning van de unieke, persoonlijke dynamieken
  • een betekenisgevend kader aanreiken dat houvast biedt om mee(r) verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen situatie
  • meer realistische verwachtingen in wat de huisarts wel en niet kan veranderen
  • verminderde weerstand tegen doorverwijzing

Dit LOK-pakket wordt begeleid door ECHTT-coach Jan Devriendt.

Aanvragen via info@echtt.be of via Domus Medica. Meer info